Home > Uncategorized > ประเทศไทยสอบตกระบบเตือนภัย

ประเทศไทยสอบตกระบบเตือนภัย

แผ่น ดินไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนที่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย รวมถึง จ.ภูเก็ต เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ของระบบเตือนภัย ซึ่งหลายฝ่ายยังมองว่า อาจยังมีความไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเสียงสะท้อนจากนักวิชาการ


เสียงสะท้อน ต่อระบบการ เตือนภัยพิบัติของประเทศไทย ที่ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช มองว่ายังไม่มีประสิทธิภาพทั้งที่หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว ภายหลังจากเหตุการณ์สึนามิ 26 ธันวา 2547 ประเทศไทยได้ตื่นตัวกับเรื่องของระบบการเตือนภัยพิบัติจนเป็นที่มาของการ ตั้งหน่วยงานอย่างศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ที่ทุกวันนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะการแต่งตั้งโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรง

ทั้งนี้ อาจารย์สมิทธ ได้เสนอให้
1.รัฐบาลควรมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง พร้อมๆ กับการบรรจุบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
2.ต้องให้ข้อมูล หรือพูดความจริงกับประชาชน ท่ามกลางการปรับปรุงระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ
3.ควรบรรจุเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติไว้ในหลังสูตรระบบการศึกษาของไทย

เช่น เดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติอย่าง อาจารย์เสรี มองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้ คือ อันดับแรกต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้คนให้ถูกกับงาน พร้อมกับจัดทำมาตรวัดความรู้สึก หรือแผนที่แผ่นดินไหว เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อเกิดความรุนแรงในระดับนี้

ไม่เพียงแค่นั้นควรที่จะมีระบบ การตัด สาธารณูปโภค เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่อส่งแก๊สธรรมชาติ หรือระบบขนส่งอย่างรถไฟฟ้า และที่สำคัญที่สุดก็คือ การพูดความจริงกับประชาชน

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: