Home > Uncategorized > เที่ยววัดพระศรีสรรเพชญ์ (พระนครศรีอยุธยา)

เที่ยววัดพระศรีสรรเพชญ์ (พระนครศรีอยุธยา)

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัด พระศรีสรรเพชญ์ อีกหนึ่งศาสนสถานที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนศรีสรรเพชญ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แห่งกรุงเทพมหานคร หรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย

ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับบริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จพระบรม ไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือและอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้น ภายในเขตพระราชวังและโปรดเกล้าฯให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้น เพื่อเป็นที่ สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดเกล้าฯให้สร้างพระสถูปเจดีย์ใหญ่สององค์เมื่อพ.ศ.2035 องค์แรกทางทิศตะวันออกเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดา และองค์ที่สองคือองค์กลางเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา ต่อมาในปีพ.ศ. 2042 ทรงสร้างพระวิหารขนาดใหญ่และในปีพ.ศ.2043 ทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง 8 วา (16 เมตร) หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171 กิโลกรัม) ประดิษฐานไว้ในวิหาร พระนามว่า “พระศรีสรรเพชญดาญาณ” ซึ่งภายหลังเมื่อคราวเสียกรุงพ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญชิ้นส่วนชำรุดของพระประธานองค์นี้ลงมากรุงเทพฯและบรรจุ ชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้ เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า “เจดีย์สรรเพชญดาญาณ”

สำหรับเจดีย์องค์ที่สามถัดมาทางทิศตะวันตก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุ พระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เจดีย์สามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา ระหว่างเจดีย์แต่ละองค์มีมณฑปก่อคั่นไว้ซึ่งคงจะมีการสร้างในราวรัชกาล สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และมีร่องรอยการบูรณะปฏิสังขรณ์หนึ่งครั้งในราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามได้มี การบูรณะเจดีย์แห่งนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน วัดนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00–18.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท หรือ สามารถซื้อบัตรรวมได้ ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 220 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมวัดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน สอบถามรายละเอียดที่สำนักงาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโทร 0 3524 2284, 0 3524 2286 หมายเหตุ ตั้งแต่เวลา ประมาณ 19.30-21.00 น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถาน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีบริการเครื่องโสตทัศนาจร สามารถฟังข้อมูลการบรรยายวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม และวัดมหาธาตุ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเช่าได้ที่จุดบริการใกล้ป้อมจำหน่ายบัตรของอุทยานประวัติศาสตร์พระ นครศรีอยุธยา โดยคิดค่าบริการเครื่องละ 150 บาท สำหรับชม 3 วัดดังกล่าว (ราคาไม่รวมค่าบัตรเข้าชมโบราณสถาน)

การเดินทาง โดยรถประจำทาง เช่าจักรยานหรือรถตุ๊กตุ๊กจากในเมือ

Shepherd Hardware 9442 12″ Tri DolliesBroan-NuTone 441 Wall Cap – AluminumHailo 4393-801 K30-Model 330-Pound Capacity Aluminum Step Stool, 3-StepRatchet Chain Binder 5/16” x 3/8”Grout Refresh – White – 8oz. Bottle
4 x 14″ Steel Floor Register – Oil Rubbed BronzeA048MX/9 Semi-Rigid Flexible Aluminum DuctRubbermaid 2-Step Steel StoolQmark HBB1500 Electric/Hydronic Liquid-Filled Baseboard Heater – HBB Series Navajo WhiteMaasdam Pow’R Lift MPL1449HD SUV Jack
WARN 13916 Soft Winch CoverVeneer Edging “3/4″” X 25′ BAND-IT RED OAK VENEER”Buffalo Tools Pro Series 05906AZ Guard Rail Set For GSSI ModelCrown Bolt 11650 5/16 Inch x 3 Inch Hex-Head Stainless Steel Lag Screws, 25-CountArm & Hammer AFAH1625 Pet Fresh A200 Odor Allergen Pet Dander Control Electrostatic Air Furnace Filter, 4 Pack, 16-Inch by 25-Inch
Richwood Black 15×51 Open Louver Shutter PairCanplas Inc Brown Soffit Exhaust Vent 646015BRE.R. Wagner 2F00 Powder Coated 4-Wheel 55 Gallon Drum DollyImperial Manufacturing RG1293 4-Inch by 10-Inch Plastic Register, Brown1 Ton Chain Hoist
Alcoa Home Exteriors METER PW Meter Base J-Block83M00 Lennox OEM Surelight Replacement KitLouisville Ladder LP-2210-00 Adjustable Aluminum Ladder StabilizerSet of 10—2 Inch 13 Ball Nylon Garage Door RollerTouch ‘n Foam 4004501212 FireBreak Flame Resistant Sealant
3M 7731NA Safety-Walk Heavy Duty Tread – Black 1-Inch-by-60-Foot Bulk RollTooluxe Cordless 66 LED LightLeafsOut Micro Mesh Gutter Guard 24 Feet. Stainless steel gutter cover shields out debris. For 5 inch gutter.Perfect Shutters IR561451002 14-1/2-Inch by 51-Inch Raised Panel Center Mullion Exterior Shutter, 1-Pair, BlackReturn Air Grilles, 6″ x 12″
Kikkerland Rhino Easy Fold Step Stool, Short, GreenNordic Pure 16x25x1M13-6 MERV 13 Pleated Air Condition Furnace Filter, Box of 6Weave Washable Stair Treads Set of 4 – Brown – ImprovementsWerner TW373-30 300-Pound Duty Rating Aluminum Twin Stepladder and Portable Work Stand, 3-FootThree Wheel Furniture Dolly, 12″
Westinghouse 77027 – 10″ Medallion Victorian Style White FinishGrace 4″X75′ Deck Protector 45639 Felt Asphalt RollsDaystar KU70039BK Black Winch Isolator KitAprilaire / Space-Gard 201 Media Alternative for Model 2200 MERV 8 2-PackMaster Equipment Z-Lift 42 by 24-Inch Electric Table, Ivory
TEKTON 5550 Rope HoistL230-30F Honeywell 3″ Limit Switch 1NT23L-2229Red Devil 0606 Zip-A-Way Removable Sealant, Clear, 10.1-OunceAttic Tent AT-5 Attic Cover / Insulator 30″ x 60″ x 13″ Rough OpeningWerner AC20 Paint Can Hook
N42 1 1/2″ x 3/4″ x 1/4″ Block, Package of 2 Rare Earth Neodymium MagnetsCadet #67508 1000W Wall Fan HeaterCarrara Marble Italian White Bianco Carrera Bullnose Pencil Molding PolishedSAMPLE of Beach Series Subway Glass Mosaic Tile Sample From Cove Finishings – Kitchen Backsplash and Bathroom Tile20x20x1 Boair Air Conditioner Filter
Gladiator GarageWorks GAWB08MTRG 8-Foot Modular WorkbenchHeat N Glo Thermocouple For Heat And Glo And Hearth & Home Fire PlacesXtend & Climb 750P Aluminum Telescoping Ladder Type II Home Series, 8.5-FootChimney Cap Leg kitSecurity Chain Company CC4605 5′ Yellow 4″ Strap Assembly
Festool 494942 Domino Tenon, Beech Wood, 10 X 24 X 50mm, 85-pack30″ x 14″ RETURN FILTER GRILLE – Easy Air FLow – Flat Stamped FaceArizona Tile 4 by 4-Inch Tumbled Travertine Tile, Troy, 5-Total Square FeetVentilator, Gable Mount, 120 V, 1620 CFMVintage Hexagon
Little Giant Ladder Systems 15125-001 300-Pound 5-Feet to 8-Feet Duty Rating Adjustable Step LadderTorin T91203 12 Ton Hydraulic Bottle JackAdjust-A-Gate AG 36 2-Rail Contractor Quality Gate Kit, 36-Inch to 60-Inch by 45-Inch HeightAube by Honeywell TH141HC-28-B/U Heat and Cooling 7-Day Programmable ThermostatWilson 5″ Engineered Hardwood Maple in Caramel
Carrara White 12 X 12 Marble Polished Tile48″ High Lift 3 1/2 Ton Farm Truck and Tractor JackHoneywell UC100A1054 Replacement Ultraviolet Lamp For UV100Genova #AW202 2×3 White Vinyl BracketWerner PK80-2 Level-Master Automatic Ladder Leveler
MERV 8 Fan Coil Air Filter 20x22x1Ventamatic VX2515SOLARGABLE Solar Gable Attic VentilatorDEWALT DW7881 Scroll Saw Work LightReplacement Wheel Bearing 3/4 x 1-3/8 Carts Dollies Hand TrucksHoneywell FC100A1037 – MERV 13 – AC / Furnace Filter. Exact Duplicate Of OEM. Nominal Size 20 x 25 x 5. Exact Size 19 7/8 x 24 3/4 x 4 3/8
ATV Snatch BlockRain Chain Gutter InstallerEmerson Vanity Stool in Golden BronzeM-D Building Products 5413 48-Inch Deluxe Aluminum and Vinyl Door SweepMulti-Purpose Multiple Position 12 Step Aluminum Folding Ladder
White Finish Bed Step StoolFrost King T94H Clear Plastic Weather-Seal Tape 2-Inch by 25-Feet, Clear72″ Lower Work Bench Shelf – BlueCampbell 5 eachFasco A170 115 Volt 3200 RPM Furnace Draft Inducer Blower
Purolator F312-20201 “Purolator Ii” Furnace Air Filter 20″x20″x1″Honeywell TH5220D1003 Non-Programmable Digital ThermostatTruaire C170 24X12Festool MFT/3 Multifunction TableCobalt Blue Penny Round Porcelain Mosaic Tile
Ace FL-JTW163-6X26 Fluorescent Work Light 26WMp Global Quietwalk UnderlaymentHitachi UB18D 14.4 – 18 Volt Cordless Flash LightWall Protex U4100SS Universal Adhesive Corner GuardPlus+Size Living BrylaneHome 2-In-1 Step Ladder Chair
POMA 1/4 in. Direct Mount FastenersSolar Powered Car Auto Air Vent Cooling Fan System As Seen on TvFantech RSK 4 Backdraft Damper 4″ DuctGrizzly G9916 Solid Maple Workbench Top 96″ Wide x 30″ Deep x 1-3/4″ ThickSet of 4 Decorative Carriage House Garage Door Hinges

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: